FALCÓ HUGUET ARQUITECTES

FALCÓ HUGUET / ARQUITECTES és un estudi professional d’arquitectes amb una llarga trajectòria i experiència contrastada, tant en l’àmbit públic com privat, destinat a tasques de

Arquitectura i Edificació: Projectes i direcció d’obra nova, reformes, rehabilitació, interiorisme, optimització  de costos, sostenibilitat, estalvi energètic.

Urbanisme i Planificació: POUM’s, Plans parcials urbanístics (PPU), Plans de millora urbana (PMU), Plans especials (PEU), Projectes d’urbanització i obra civil

Gestió urbanística:  Projectes de parcel·lació, reparcel·lació, juntes de gestió

Dictàmens pericials, informes, valoracions, medicions per a tribunals (com a membres de l’AAEPFC) i per a particulars

Certificats d’eficiència energètica (CEE), Inspeccions tècniques de edificis (ITE), Cèdules d’habitabilitat d’habitatges nous i de segona ocupació

Assessoria de municipis, administracions i particulars